Hoppa till innehåll

Remi (Rummy)

Remi (Rummy)

Spelet rummy är välkänt och det finns flera varianter. Bland dessa är remi. Remi ör inte lika spritt som rummy, men är minst lika roligt. Vi vill vara med och bidra till att folk spelar det i större utsträckning och därför ska vi gå igenom reglerna och hur det går till.

Rummy har blivit ett kortspel som man spelar över hela världen. Det finns många varianter på spelet men det är originalet som har stått sig bäst. Det är dock vissa av dessa varianter som är mint lika roliga, om inte roligare, att spel i jämförelse med originalet. En av dessa är remi.

Eftersom remi inte är lika känt som originalet så är det färre som varit i kontakt med det och därmed kan reglerna. De påminner om rummyreglerna, men med vissa skillnader. Vi går igenom reglerna här nedan.

Så spelar man remi

Ska man spela remi så behöver man först och främst en kortlek. En vanlig 52 kortslek blir jättebra. Spelet kan uppfattas som utmanade om man inte spelat det tidigare, men med lite övning så är det lättare. Varje spelare får sju stycket kort, korten ska vara dolda och alltså inte visas för ens motståndare.

De kort som blir över ska placeras på borde, ett av korten läggs bredvid de andra med framsidan upp så alla tydligt ser dess färg och valör. Detta utgör även grunden för en hög där spelarna lägger kort de inte längre vill ha. Den spelare som sitter till vänster om den som delade ut korten börjar spela. Han eller hon tar ett kort ur högen, alternativt det som ligger med framsidan upp bredvid.

Skapa serier

Spelet går ut på att man ska skapa olika serier, här är det väldigt likt föregångarna rummy. I dessa serier skiljer man på klädda kort och numrerade kort. En serie kan inte innehålla kort från båda av dessa kategorier utan bara en. Man kan även samla på likadana kort, det krävs tre eller fyra likadana för att kunna användas i spelet.

När du kan skapa en serie lägger du ned denna på bordet. I vissa varianter på rummy kan sedan spelarna lägga på varandras serier. Det får man inte i remi. Man får bara lägga på sina egna serier. Då man lagt en serie ska man även lägga ett av korten man har på hand i högen där kort slängs. Först då går man vidare och det bli någon annans tur.

Räkna poäng

Spelet är slut när en spelare fått slut på kort på sin hand. Då är det dags att räkna poäng. Man räknar ihop de kort man har på handen separat och drar av de serier som man lagt på bordet. De klädda korten är värda tio poäng, ett ess är värt 15. De numrerade korten är värda fem. Den som har högst poäng när tolv omgångar är spelade vinner hela spelet.

Spelet är som sagt något svårare än rummy men många tycker det är en roligare variant av spelet och föredrar denna över originalet.

De senaste inläggen

Innehåll